کانون خیریه کلبه امید
گزارش کارگاه آشنایی با مدیریت پسماند با همکاری انجمن علمی محیط زیست
محسن حيدري نژاد
نوع درخواست:

اصلی (سخنرانی)

تاریخ برگزاری:

یکشنبه, 10 آذر 1398

مکان برگزاری:

آمفی تئاتر علوم پایه

مدت زمان برنامه(دقیقه):

90

تعداد افراد شرکت کننده:

50

به نام خدا - در روز 10 آذرماه 98 در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه ، کارگاه آشنایی با مدیریت پسماند با استقبال خوب دانشجویان برگزار شد و پذیرایی از دانشجویان بصورت "سبز" صورت گرفت. بطوری که طبق اعلامِ قبلی، هر دانشجو باید لیوان خود را به همراه میداشت تا بتواند دمنوشِ تدارک دیده شده را نوش جان کند. در این جلسه خانم دلارام اشرفی به عنوان یک دانشجوی دغدغه مند و دوست دارِ محیط زیست سخنرانی کردند و مطالبی را ارائه دادند. همچنین از حضور اساتید در پشت تریبون استفاده شد. از طرفِ دیگر، طی صحبت هایی که از قبل با بستنی فروشی اسپرلوس صورت گرفته بود، بنا بر این شد که دانشجویان دانشگاه ملایر در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه با در دست داشتنِ تکه کاغذی که لوگوی کلبه امید و اسپرلوس و مُهر کانون خیریه کلبه امید بروی آن قرار دارد، به بستنی فروشی اسپرلوس مراجعه کنند و با ظرف شخصی خود بستنی تخفیف خورده و ارزانتر خریداری کنند. بطوری که هزینه ظرف پلاستیکی بستنی از آنان دریافت نمیشود. امید است دوستی با محیط زیستِمان همه گیر شود. | محسن حیدری نژاد : دبیر کانون خیریه کلبه امید