کانون خیریه کلبه امید
درخت آرزوها ۲
حورا صادقي
نوع درخواست:

اصلی (فرهنگی)

تاریخ برگزاری:

چهارشنبه, 14 مهر 1400

مکان برگزاری:

دانشگاه ملایر

مجموعه‌های همکار:

خیریه کریم اهلبیت ملایر

مدت زمان برنامه(دقیقه):

450

تعداد افراد شرکت کننده:

100

۵۰ دست نوشت افزار برای دانش آموزان محروم تهیه و توزیع شد. سپاس از همراهی نیک اندیشان گرامی