کانون خیریه کلبه امید
شبیه پدر ۲
حورا صادقي
نوع درخواست:

اصلی (فرهنگی)

تاریخ برگزاری:

دوشنبه, 13 اردیبهشت 1400

مکان برگزاری:

مدت زمان برنامه(دقیقه):

100

تعداد افراد شرکت کننده:

15

با همراهی اعضای شورای مرکزی کانون خیریه در شهرهای اراک کرج بروجرد و ملایر طرح شبیه پدر ویژه ایام شبهای قدر در سوپر مارکت نانوایی و مراکز خرید اجرا شد.