کانون خیریه کلبه امید
مسابقه ۷سین
حورا صادقي
نوع درخواست:

اصلی (فرهنگی)

تاریخ برگزاری:

یکشنبه, 01 فروردین 1400

مکان برگزاری:

فضای مجازی

مدت زمان برنامه(دقیقه):

420

تعداد افراد شرکت کننده:

65

مسابقه در پیج اینستاگرام کانون برگزار و به انتخاب شرکت کنندگان و اعصای پیج به سه نفر که بالاترین رای را داشتند جوایز اهدا شد.