کانون خیریه کلبه امید
بازارچه خیریه آنلاین
حورا صادقي
نوع درخواست:

اصلی (فرهنگی)

تاریخ برگزاری:

جمعه, 07 آذر 1399

مکان برگزاری:

فضای مجازی

مجموعه‌های همکار:

کانون صنایع دستی,

مدت زمان برنامه(دقیقه):

800

تعداد افراد شرکت کننده:

120

بازارچه خیریه آنلاین به مدت دوهفته در پیج اینستاگرام کلبه امید برگزار و عواید حاصل از آن صرف امور خیریه شد.