اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم در دانشگاه ملایر برگزار شد
237