انجمن علمی فیزیک دانشگاه ملایر در سال 1388تأسیس شده است و در حال حاضر استاد مشاور این انجمن آقای دکتر عبدی کیان و دبیر انجمن آقای محمدرضا مقدسی می باشند.


علیرضا عبدی کیان
استاد راهنما

محمدرضا مقدسي
دبیر

مهدي بازگير
شورای مرکزی

ارمان حيدري
شورای مرکزی

جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98


فیزیک
یکشنبه , 22 مهر 1397
مهدي نظري
جشن معارفه
این مراسم در تاریخ فوق با حضور دانشجویان و اساتید و شورای مرکزی انجمن برگزار شد در این مراسم دانشجویان از سخنرانی دکتر محمدی منش مدیر گروه فیزیک و آقای رسولی مسئول آموزش علوم پایه و دکتر بحیرایی اساتد مشاور انجمن و آقای مهدی نظری دبیر انجمن و دکتر محبی فر استاد راهنمای مهندسی اپتیک و لیزر و خانم دکتر زارع گنبدی استاد راهنمای فیزیک بهره مند شدند شایان ذکر است ک بسته فرهنگی نیز در حین مراسم تقسیم شد و در پایان نیز حضار پذیرایی شدند.


فیزیک
شنبه , 22 اردیبهشت 1397
مهدي نظري
پخش مستند
در تاریخ فوق قسمت ششم از مجموعه مستند کیهان اکران شد که دانشجویان برای تماشای آن آمدند.


فیزیک
ﺳﻪشنبه , 11 اردیبهشت 1397
مهدي نظري
پخش مستند
در تاریخ فوق قسمت پنجم مجموعه مستند کیهان اکران شد که دانشجویان برای تماشای آن آمدند.


فیزیک
ﺳﻪشنبه , 04 اردیبهشت 1397
مهدي نظري
پخش مستند
در این تاریخ قسمت چهارم از مجموعه مستند کیهان اکران شد که دانشجویان برای تماشای آن آمدند.


فیزیک
ﺳﻪشنبه , 28 فروردین 1397
مهدي نظري
پخش مستند
در تاریخ 27فروردین 1397قسمت سوم مستند علمی کیهان پخش شد که خصوص ستاره ها و دنباله ها بود.


فیزیک
شنبه , 19 اسفند 1396
مهدي نظري
پخش مستند
در تاریخ 19اسفند 1396قسمت دوم مستند علمی کیهان پخش شد که در این قسمت به ساختار های ژنتیکی موجودات پرداخت و همچنین سفری د زمان داشت.


فیزیک
یکشنبه , 26 آذر 1396
مهدي نظري
پخش مستند
این مستند یکی از رویدادهای بی نظیر در حوزه ترویج علم را شرح میدهد و در قسمت نخست آن به تقسیم بندی زمانی و توضیحاتی در خصوص این تقسیمات و چگونگی شکل گیری حیات پرداخته شد.


فیزیک
دوشنبه , 24 مهر 1396
محمدحسين فلاح
مراسم معارفه دانشجویی