انجمن علمی فیزیک دانشگاه ملایر در سال 1388تأسیس شده است و در حال حاضر استاد مشاور انجمن جناب آقای دکتر محمدرضا محبی فر ودبیر انجمن آقای سید عرفان حسینی می باشند.


محمدرضا محبی فر
استاد مشاور

سيدعرفان حسيني
دبیر

جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98
جشن معارفه دانشجویان ورودی سال تحصیلی97-98


فیزیک
یکشنبه , 22 مهر 1397
مهدي نظري
جشن معارفه
این مراسم در تاریخ فوق با حضور دانشجویان و اساتید و شورای مرکزی انجمن برگزار شد در این مراسم دانشجویان از سخنرانی دکتر محمدی منش مدیر گروه فیزیک و آقای رسولی مسئول آموزش علوم پایه و دکتر بحیرایی اساتد مشاور انجمن و آقای مهدی نظری دبیر انجمن و دکتر محبی فر استاد راهنمای مهندسی اپتیک و لیزر و خانم دکتر زارع گنبدی استاد راهنمای فیزیک بهره مند شدند شایان ذکر است ک بسته فرهنگی نیز در حین مراسم تقسیم شد و در پایان نیز حضار پذیرایی شدند.


فیزیک
شنبه , 22 اردیبهشت 1397
مهدي نظري
پخش مستند
در تاریخ فوق قسمت ششم از مجموعه مستند کیهان اکران شد که دانشجویان برای تماشای آن آمدند.


فیزیک
ﺳﻪشنبه , 11 اردیبهشت 1397
مهدي نظري
پخش مستند
در تاریخ فوق قسمت پنجم مجموعه مستند کیهان اکران شد که دانشجویان برای تماشای آن آمدند.


فیزیک
ﺳﻪشنبه , 04 اردیبهشت 1397
مهدي نظري
پخش مستند
در این تاریخ قسمت چهارم از مجموعه مستند کیهان اکران شد که دانشجویان برای تماشای آن آمدند.


فیزیک
ﺳﻪشنبه , 28 فروردین 1397
مهدي نظري
پخش مستند
در تاریخ 27فروردین 1397قسمت سوم مستند علمی کیهان پخش شد که خصوص ستاره ها و دنباله ها بود.


فیزیک
شنبه , 19 اسفند 1396
مهدي نظري
پخش مستند
در تاریخ 19اسفند 1396قسمت دوم مستند علمی کیهان پخش شد که در این قسمت به ساختار های ژنتیکی موجودات پرداخت و همچنین سفری د زمان داشت.


فیزیک
یکشنبه , 26 آذر 1396
مهدي نظري
پخش مستند
این مستند یکی از رویدادهای بی نظیر در حوزه ترویج علم را شرح میدهد و در قسمت نخست آن به تقسیم بندی زمانی و توضیحاتی در خصوص این تقسیمات و چگونگی شکل گیری حیات پرداخته شد.


فیزیک
دوشنبه , 24 مهر 1396
محمدحسين فلاح
مراسم معارفه دانشجویی