مهدي انصاري
شورای مرکزی

مريم ميرزاپورمحمداباد
شورای مرکزی

پرديس ميرزائي
شورای مرکزی

زينب هاشم زاده بنوتي
شورای مرکزی

محمدحسين زرددندان
دبیر

جلسه توجیهی و توضیحی سامانه امور فرهنگی (polink.ir)


زراعت و اصلاح نباتات
ﺳﻪشنبه , 24 مهر 1397
محمدرضا زارع
معارفه ورودی 97
اشنایی دانشجویان ورودی با دانشگاه و دانشکده و سخنرانی اعضای هیئت علمی رشته


زراعت و اصلاح نباتات
چهارشنبه , 08 آذر 1396
محمدرضا زارع
کلاس کشت های بدون خاک (هیدروپونیک)
برگزاری کلاس به همراه بازدید از کشت های ایروپونیک گلخانه


زراعت و اصلاح نباتات
ﺳﻪشنبه , 25 مهر 1396
محمدرضا زارع
مراسم معارفه اولین ورودی رشته تولید و ژنتیک گیاهی
سخنرانی اعضای هیئت علمی و مدیر گروه و رئیس دانشکده برای دانشجویان ورودی به همراه تعریف انجمن از طرف دبیر و پخش کلیپ معرفی دانشگاه و کلیپ آموزشی و در پایان توزیع بروشور و پذیرایی


زراعت و اصلاح نباتات
ﺳﻪشنبه , 25 مهر 1396
محمدرضا زارع
مراسم معارفه ورودی رشته تولید و ژنتیک گیاهی
سخنرانی اعضای هیئت علمی و مدیر گروه و رئیس دانشکده برای دانشجویان ورودی به همراه تعریف انجمن از طرف دبیر و پخش کلیپ معرفی دانشگاه و کلیپ آموزشی و در پایان توزیع بروشور و پذیرایی