🌿 شهید آوینی : #خون شهید جاذبه‌ی خاک را خواهد شکست و ظلمت را خواهد درید و معبری از #نور خواهد گشود و روحش را از آن به سفری خواهد برد ڪه برای پیمودن آن هیچ راه جز #شهادت وجود ندارد....


مزار شهدای گمنام دانشگاه ملایر


کانون حرمان هور
دوشنبه , 26 فروردین 1398
مصطفي زنگنه
قرائت زیارت عاشورا در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه
‌‌


کانون حرمان هور
دوشنبه , 19 فروردین 1398
محمدرضا بزرگي
خواندن زیارت عاشورا در کنار مزار شهدای گمنام دانشگاه
‌‌‌