تشکل اسلامی فرهنگ و سیاست دانشگاه ملایر ، تشکلی دانشجویی بوده با خط فکری اصلاح طلب و تحول خواه ، و در جهت ارتقای فرهنگ و علم سیاسی دانشجویان فعالیت می کند . سال تاسیس : 1396


زهرا گوديني
شورای مرکزی

غزل اميري
شورای مرکزی

محمد حسین شاه حسینی
شورای مرکزی

متين سلامتيان
شورای مرکزی

ياور اسدي
دبیر

مژگان بختياري
شورای مرکزی

كيميا كياني
شورای مرکزی

فاطمه حسيني
علی البدل


تمرین تئاتر جهت اجرای برنامه نیشتمان

تشکل اسلامی فرهنگ و سیاست
ﺳﻪشنبه , 03 اردیبهشت 1398
اميرحسين اميني
دورهمی
استقبال بی نظیر دانشجویان


تشکل اسلامی فرهنگ و سیاست
شنبه , 26 آبان 1397
علي كاظميان
سلسله جلسات هم اندیشی زنان
جلسه با حضور گرم و پررنگ و استقبال بینظیر دانشجویان همراه بود