مهندسی خاک


سهیلا هاشمی
استاد مشاور

پريا اميرياراحمدي
دبیرخاک شناسی
شنبه , 24 آذر 1397
عليرضا كاظمي
نمایشگاه بزرگداشت روز جهانی خاک
در رابطه با اهمیت خاک و جلوگیری از آلودگی خاک و نابودی آن ماکت هایی توسط انجمن و دانشجویان رشته علوم و مهندسی خاک ساخته شد و توسط آنان در نمایشگاه شرح داده شد.


خاک شناسی
یکشنبه , 22 مهر 1397
عليرضا كاظمي
مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود
شرح درباره ی پتانسیل های انجمن و معرفی اعضای آن و همچنین معرفی اساتید گروه به دانشجویان


خاک شناسی
جمعه , 12 آبان 1396
محمدسعيد سعيديان
سمینار کشت زعفران
آموزش کشت زعفران


خاک شناسی
چهارشنبه , 17 آبان 1396
محمدسعيد سعيديان
اردوی باغبانی
بازدید از گلخانه و باغ های شهر محلات


خاک شناسی
یکشنبه , 16 مهر 1396
محمدسعيد سعيديان
مراسم معارفه ورودی های 96
معرفی رشته ی کشاورزی گرایش علوم خاک