محمد رضایی
استاد مشاور

محمد تيموري
دبیر

بازدید از نمایشگاه صنعت و معدن در تهران
معارفه ورودی های مهندسی معدن۹۸


معدن
دوشنبه , 08 آذر 1400
مبين صارمي
آشنایی دانشجویان جدیدالورود با رشته مهندسی معدن دانشگاه ملایر
آشنایی با رشته مهندسی معدن،جایگاه ایران از نظر پتانسیل های معدنی در جهان،بازار کار این رشته در ایران و جهان


معدن
چهارشنبه , 10 شهریور 1400
مبين صارمي
انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد
انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد


معدن
شنبه , 28 مهر 1397
پيمان رضاپور
معارفه دانشجویان جدید الورد
بسمه تعالی مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود مهندسی معدن شنبه بیست وهشتم مهر 1397 این مراسم با ایاتی چند ار کلام الله مجید شروع وبا سرود مقدس جمهوری اسلامی ادامه داشت مجری این برنامه با معرفی رشته مهندسی معدن وپخش کلیپی از دانشگاه ملایر به معرفی دانشگاه ملایرپرداخت همچنین کلیپی از معرفی رشته مهندسی معدن پرداخت در ادامه برنامه دکتر مهیار یوسفی مدیر گروه واستاد مشاور رشته مهندسی معدن به ایراد سخن پرداخت که بخش های کلی سخنان ایشان موضوع معدن ومعدن کاری وانگیزه بزای دانشجویان بود در ادامه برنامه دکتر رضایی هم در مورد انتخاب واحد وهمچنین دروس اراعه شده به سخن رانی پرداخت همچنین در ادامه برنامه مسابقه برگزار شد واز دانشجویان پذیراییی به عمل امد