انتصاب ریاست دانشگاه


ﺳﻪشنبه, 21 فروردین 1397 237
طی حکمی از سوی دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد ملکی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه ملایر منصوب شد. دکتر غلامی در نامه جداگانه ای از زحمات دکتر منوچهر بابایی پور در دوران سرپرستی دانشگاه ملایر قدردانی کرده است. شایان ذکر است دکتر محمد ملکی دارای دکترای عمران و دانشیار دانشگاه بوعلی سینا می باشد.