برگزاری اولین مسابقه هنر و صنایع دستی در میان کارمندان و اساتید


یکشنبه, 26 فروردین 1397 198
درونتان هنرمندیست که از آن بی خبرید. اگر باخبریداگر از روز ازل آن را شناخته اید بی درنگ آری بگویید. معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری کانون هنر و صنایع دستی دانشگاه ملایر به منظورایجاد انگیزه و پویایی در میان کارمندان و اساتید با هدف ارتقاء سطح هنری، اقدام به برگزاری اولین مسابقه هنر و صنایع دستی می نماید. از این رو از تمامی کارمندان و اساتید دانشگاه ملایر دعوت می شود به منظور مشارکت در این رویداد فرهنگی¬_ هنری، آثار خود را منطبق با شرایط ذیل به امور فرهنگی ارایه نمایند. 1.شرکت در این مسابقه برای تمامی خانواده های کارمندان و اساتید بلامانع می باشد. 2. کلیه آثار باید دارای شناسنامه (نام اثر، معرفی تکنیک، مواد مورد استفاده و نام صاحب اثر) باشد. 3. شرکت در همه ی گرایش ها و رشته های صنایع دستی و هنرهای تجسمی مجاز است. *علاقمندان میتوانند آثار خود را تا تاریخ ذکر شده به امور فرهنگی تحویل نمایند. زمان و مهلت ارایه آثار:تا22 اریبهشت 97 زمان داوری: 25اردیبهشت97