ثبت فعالیتها

یکشنبه, 18 آذر 97


قابل توجه کلیه فعالان دانشجویی در بخش انجمن های علمی..کانون ها ..تشکل ها و هیات خواهشمند است از تمامی فعالیت های خود بعد از اتمام فعالیت حداقل 5 عکس مناسب به همراه 1 برگ خلاصه برنامه به کارشناس مربوطه تحویل دهید. افزایش فعالیت های ثبت شده دانشگاه در سامانه فرهنگی وزارت علوم در ارتقا بودجه فرهنگی اثر گذار است.