نکات مهم در اردو های دانشجویی دانشگاه ملایر

دوشنبه, 13 آبان 98


با سلام رعایت موارد زیر الزامی است: • بیمه کوهنوردی برای تمامی اردوهای کوهنوردی الزامی بوده و باید با هماهنگی اداره تربیت بدنی تامین شود. • اسامی دانشجویان در اردوها باید 48 ساعت قبل از روز اردو در فایل اکسل و نیز پرینت شده به دفتر فرهنگی داده شود. • کلیه اردوهای خارج از شهر باید جهت سرپرست و نیز نیروی حراست هماهنگی لازم را مبذول فرمایند( سرپرستان بخش فرهنگی جهت هماهنگی:اقایان پورتقی- علوی و صلواتی) • کلیه اردو های داخل شهر حتما نیاز به هماهنگی با حراست و تعیین نیروی حراست همراه می باشد. • کلیه اردوهای انجمن علمی حضور استاد مشاور یا استاد از طرف گروه با نام رسمی مدیر گروه الزامی میباشد.