نکات مهم در مراسمات دانشجویی دانشگاه ملایر

دوشنبه, 13 آبان 98


با سلام کلیه مراسمات دانشجویی باید با حراست دانشگاه هماهنگ شده و لیست اسامی خوابگاهی خانم ها تا 12 ساعت قبل از برگزاری مراسم به اداره فرهنگی جهت تایید و ارایه به معاونت دانشجویی ارایه گردد.