ساختمان مرکزی

موردی برای ثبت نام وجود ندارد

کانون خیریه کلبه امید
ﺳﻪشنبه , 23 مهر 1398
محسن حيدري نژاد
عیادت از سرای سالمندان حضرت علی (ع)
کانون خیریه کلبه امید
دوشنبه , 09 اردیبهشت 1398
سيداحمد نوربخش ساماني
جمع آوری کمک نقدی در دانشگاه برای سیل زدگان
کانون خیریه کلبه امید
چهارشنبه , 04 اردیبهشت 1398
سيداحمد نوربخش ساماني
برگزاری جشن در مدرسه منطقه محروم
کانون خیریه کلبه امید
دوشنبه , 02 اردیبهشت 1398
سيداحمد نوربخش ساماني
کنسرو های رزروی