اقتصاد مقاومتی
اقلیم و هواشناسی
انجمن علمی رباتیک و هوش مصنوعی
آب و خاک
بیوتکنولوژی
تربیت بدنی (آمار و ریاضیات)
تربیت بدنی (علوم انسانی)
تربیت بدنی (علوم پایه)
تربیت بدنی (عمران)
تربیت بدنی (فنی مهندسی)
تربیت بدنی (کشاورزی)
تربیت بدنی (منابع طبیعی)
جابر ابن حیان
خاک شناسی
روان شناسی
زبان انگلیسی
زراعت و اصلاح نباتات
زیست شناسی
شورای مرکزی دبیران
علوم تربیتی
علوم دام و خاکهای معدنی
علوم دامی
علوم کامپیوتر1
فضای سبز
فلسفه تعلیم و تربیت
فلسفه و کلام اسلامی
کارآفرینی
کشمش و انگور
گیاه پزشکی
ماجولیکا
مبل و منبت
متالورژی
محیط زیست
مدیریت بازرگانی
مهندسی طبیعت
نوآوری و کارآفرینی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 اپتیک مشاهده جزئیات
2 اقتصاد مقاومتی مشاهده جزئیات
3 اقلیم و هواشناسی مشاهده جزئیات
4 انجمن علمی رباتیک و هوش مصنوعی مشاهده جزئیات
5 انیاک مشاهده جزئیات
6 آب و خاک مشاهده جزئیات
7 آمار مشاهده جزئیات
8 برق مشاهده جزئیات
9 بیوتکنولوژی مشاهده جزئیات
10 تربیت بدنی (آمار و ریاضیات) مشاهده جزئیات
11 تربیت بدنی (علوم انسانی) مشاهده جزئیات
12 تربیت بدنی (علوم پایه) مشاهده جزئیات
13 تربیت بدنی (عمران) مشاهده جزئیات
14 تربیت بدنی (فنی مهندسی) مشاهده جزئیات
15 تربیت بدنی (کشاورزی) مشاهده جزئیات
16 تربیت بدنی (منابع طبیعی) مشاهده جزئیات
17 تلرانس مشاهده جزئیات
18 جابر ابن حیان مشاهده جزئیات
19 حقوق مشاهده جزئیات
20 خاک شناسی مشاهده جزئیات
21 خیام مشاهده جزئیات
22 روان شناسی مشاهده جزئیات
23 زبان انگلیسی مشاهده جزئیات
24 زراعت و اصلاح نباتات مشاهده جزئیات
25 زیست شناسی مشاهده جزئیات
26 شورای مرکزی دبیران مشاهده جزئیات
27 شیلات مشاهده جزئیات
28 علوم تربیتی مشاهده جزئیات
29 علوم دام و خاکهای معدنی مشاهده جزئیات
30 علوم دامی مشاهده جزئیات
31 علوم کامپیوتر1 مشاهده جزئیات
32 عمران مشاهده جزئیات
33 فضای سبز مشاهده جزئیات
34 فلسفه تعلیم و تربیت مشاهده جزئیات
35 فلسفه و کلام اسلامی مشاهده جزئیات
36 فیزیک مشاهده جزئیات
37 کارآفرینی مشاهده جزئیات
38 کشمش و انگور مشاهده جزئیات
39 گیاه پزشکی مشاهده جزئیات
40 ماجولیکا مشاهده جزئیات
41 مبل و منبت مشاهده جزئیات
42 متالورژی مشاهده جزئیات
43 محیط زیست مشاهده جزئیات
44 مدیریت بازرگانی مشاهده جزئیات
45 معدن مشاهده جزئیات
46 مهندسی طبیعت مشاهده جزئیات
47 نانو مشاهده جزئیات
48 نوآوری و کارآفرینی مشاهده جزئیات
49 هورنو مشاهده جزئیات

تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان
تشکل اسلامی فرهنگ و سیاست
تشکل اسلامی قرآن و عترت
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ملایر
ردیف لوگو نام مجموعه
1 تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان مشاهده جزئیات
2 تشکل اسلامی فرهنگ و سیاست مشاهده جزئیات
3 تشکل اسلامی قرآن و عترت مشاهده جزئیات
4 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ملایر مشاهده جزئیات

شورای هماهنگی کانون ها
کانون ادبی ارغوان
کانون تئاتر
کانون حرمان هور
کانون خیریه کلبه امید
کانون دختران آفتاب
کانون صنایع دستی
کانون فرهنگ ایران اسلامی
کانون فیلم وعکس
کانون کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
کانون مهدویت
کانون هلال احمر
کانون همیاران سلامت
ردیف لوگو نام مجموعه
1 شورای هماهنگی کانون ها مشاهده جزئیات
2 کانون ادبی ارغوان مشاهده جزئیات
3 کانون تئاتر مشاهده جزئیات
4 کانون حرمان هور مشاهده جزئیات
5 کانون خیریه کلبه امید مشاهده جزئیات
6 کانون دختران آفتاب مشاهده جزئیات
7 کانون صنایع دستی مشاهده جزئیات
8 کانون فرهنگ ایران اسلامی مشاهده جزئیات
9 کانون فیلم وعکس مشاهده جزئیات
10 کانون کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری مشاهده جزئیات
11 کانون مهدویت مشاهده جزئیات
12 کانون هلال احمر مشاهده جزئیات
13 کانون همیاران سلامت مشاهده جزئیات

بسیج دانشجویی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 بسیج دانشجویی مشاهده جزئیات

هیات منتظران ظهور
ردیف لوگو نام مجموعه
1 هیات منتظران ظهور مشاهده جزئیات