جابر ابن حیان
روان شناسی
مدیریت بازرگانی
زبان انگلیسی
خاک شناسی
فلسفه تعلیم و تربیت
زیست شناسی
مهندسی طبیعت
فلسفه و کلام اسلامی
علوم دامی
محیط زیست
بیوتکنولوژی
علوم تربیتی
زراعت و اصلاح نباتات
فضای سبز
ماجولیکا
اقتصاد مقاومتی
نوآوری و کارآفرینی
متالورژی
آب و خاک
علوم دام و خاکهای معدنی
گیاه پزشکی
اقلیم و هواشناسی
تربیت بدنی (عمران)
تربیت بدنی (فنی مهندسی)
شورای مرکزی دبیران
تربیت بدنی (علوم انسانی)
تربیت بدنی (منابع طبیعی)
تربیت بدنی (علوم پایه)
تربیت بدنی (آمار و ریاضیات)
تربیت بدنی (کشاورزی)
انجمن علمی رباتیک و هوش مصنوعی
کشمش و انگور
کارآفرینی

تشکل اسلامی قرآن و عترت
تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان
تشکل اسلامی فرهنگ و سیاست

کانون تئاتر
کانون ادبی ارغوان
کانون فرهنگ ایران اسلامی
کانون فیلم وعکس
کانون صنایع دستی
کانون مهدویت
کانون هلال احمر
کانون همیاران سلامت
کانون خیریه کلبه امید
کانون حرمان هور
شورای هماهنگی کانون ها
کانون دختران آفتاب

بسیج دانشجویی

هیات منتظران ظهور